جزاک اللہ خیرا

“او فيليئر ٣ سأله ايف ايس سي اور بانج سأله باتني، زولوجي، كيمستري ابني جابي مجهي دي بهي كم از كم بهي، بيخيرت ريبست، ابني مان كو تكيه لكا كر جودني والي رندي كي بجي ان شاءالله تو زنده جلايا جائي كا اور تيري لاش بهي نهين ملي كي”

“او فيليئر ٣ سأله ايف ايس سي اور بانج سأله باتني، زولوجي، كيمستري ابني جابي مجهي دي بهي كم از كم بهي، بيخيرت ريبست، ابني مان كو تكيه لكا كر جودني والي رندي كي بجي ان شاءالله تو زنده جلايا جائي كا اور تيري لاش بهي نهين ملي كي”